ConvML 1.2

Marcin Kacprzak
marcin.kacprzak@entertech.com.pl
Piotr Kulinowski
piotr.kulinowski@entertech.com.pl

December 27, 2011

Ten dokument zawiera opis funkcji i składni języka ConvML. ConvML jest językiem do zapisu strukturalnego modelu przenośnika taśmowego w formacie XML [2].

Wersję PDF tego dokumentu można odnaleźć pod adresem entertech.com.pl/convml/convml.pdf.

Schema opisywanego języka znajduje się pod adresem entertech.com.pl/convml/convml_11.xsd.