3.5 Taśma <Belt>

Taśma jest podstawowym elementem przenośnika. Taśma zamontowana na przenośniku taśmowym jest najczęściej listą odcinków taśmy połączonym złączami.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/tasma}
Figure 6: Taśma przenośnikowa w uproszczeniu

Element Belt jest jedynie elementem grupującym i nie ma swojej fizycznej reprezentacji w konstrukcji przenośnika taśmowego. Element ten definiuje strukturę, zgodnie z którą taśma przenośnikowa jest listą naprzemiennie występujących elementów BeltSegment oraz BeltSplice, gdzie położenie tych elementów w dokumencie odzwierciedla położenie odcinków i złącz w rzeczywistej taśmie zamontowanej na przenośniku. Pierwsze złącze na liście łączy ze sobą odcinek następujący bezpośrednio po nim oraz ostatni odcinek na liście, w ten sposób domykając pętlę.

<Belt>
  <BeltSplice id="1" />
  <BeltSegment id="2" />
  <BeltSplice id="3" />
  <BeltSegment id="4" />
  <BeltSplice id="5" />
  <BeltSegment id="6" />
</Belt>

W powyższym listingu odcinek taśmy 6 jest połączony złączem 5 z odcinkiem taśmy 4 oraz złączem 1 z odcinkiem taśmy 2. W najprostszym przypadku może być jedno złącze i jeden odcinek.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Belt}
Figure 7: Definicja elementu Belt

Rodzice: BeltConveyor

Atrybuty:

width

Szerokość taśmy - B [mm]

Odcinek taśmy <BeltSegment>

Element BeltSegment odzwierciedla fizycznie zamontowany na przenośniku odcinek taśmy. Atrybuty z grupy beltSegmentAttrGroup mogą występować bezpośrednio w elemencie BeltSegment lub elemencie BeltSegmentType do którego można się odwoływać z elementu BeltSegment za pomocą atrybutu type. Cechą tej grupy atrybutów jest to, że mogą opisywać zarówno instancję jak i typ odcinka taśmy. Atrybuty length oraz cetificate mogą występować tylko w elemencie BeltSegment.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/BeltSegment}
Figure 8: Definicja elementu BeltSegment

Rodzice: Belt

Atrybuty:

width

Szerokość odcinka taśmy [mm]

strength

Nominalna wytrzymałość taśmy [kN/m]

mass

Masa taśmy [kg/m]

thickness

Grubość taśmy [mm]

topCoverThickness

Grubość okładki górnej (nośnej) [mm]

bottomCoverThickness

Grubość okładki dolnej (bieżnej) [mm]

carcassThickness

Grubość rdzenia taśmy [mm]

carcassType

Typ rdzenia taśmy (tkaninowa, z linkami stalowymi)

carcassCode

Współczynnik rodzaju materiału rdzenia

elasticityModulus

Moduł sprężystości taśmy - E [kN/m]

pliesNumber

Liczba przekładek lub linek

cableDiameter

Średnica linki [mm]

coverDescription

Oznaczenie okładek

coversDensity

Gęstość mieszanki okładkowej [kg/mm*m$^2$]

length

Długość odcinka [m]

certificate

Numer atestu

Złącze <BeltSplice>

Złącze w języku ConvML odnosi się do sąsiednich elementów na liście potomków elementu Belt. W poprawnym dokumencie będą to zawsze elementy BeltSegment reprezentujące odcinki taśmy. Złącze w przeciwieństwie do odcinka nie posiada parametru długości i jest rozpatrywane jako miejsce (punkt) wykonania połączenia.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/BeltSplice}
Figure 9: Definicja elementu BeltSplice

W przypadku złącza, standardowy atrybut productionDate należy tłumaczyć jako datę wykonania złącza.

Rodzice: Belt

Atrybuty:

spliceStrength

Wytrzymałość połączenia [%]

spliceType

Rodzaj złącza np: wulkanizowane, mechaniczne, klejone, inne.