3 Struktura dokumentu

Głównym elementem dokumentu jest ConvML. Podelementy Meta oraz Types są opcjonalne. Element BeltConveyor musi wystąpić co najmniej raz aby dokument był poprawny. Przykładowa instancja dokumentu może mieć następującą postać:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConvML version="1.2">
  <Meta/>
  <Types/>
  <BeltConveyor/>
</ConvML>