3.10 Zespół napędowy <DriveUnit>

Element grupujący urządzenia wchodzące w skład zespołu napędowego. Może występować jedynie jako podelement elementu Pulley (Bębna).

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/DriveUnit}
Figure 19: Definicja elementu DriveUnit

Rodzice: Pulley

Atrybuty:

dynamicSurplusFactor

Współczynnik nadwyżki dynamicznej $K_ D = M_ R/M_ U$, gdzie $M_ R$ - moment rozruchowy, $M_ U$ - moment ustalony

brakeFactor

Stosunek momentu hamowania do nominalnego momentu napędu $K_ H = M_ H/M_ N$, gdzie $M_ H$ - moment hamowania, $M_ N$ - moment nominalny

driveEfficiency

Sprawność napędu - $\eta $

startupControlSystem

Urządzenie rozruchowe

Silnik <Motor>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Motor}
Figure 20: Definicja elementu Motor

Rodzice: DriveUnit

Atrybuty:

power

Moc silnika [kW]

nominalRotationalSpeed

Nominalna prędkość obrotowa [1/min]

startupFactor

Współczynnik rozruchowy $K_ R = M_ R/M_ N$, gdzie $M_ R$ - moment rozruchowy, $M_ N$ - moment nominalny

overladFactor

Współczynnik przeciążalności napędu $K_ O = M_{Max}/M_ N$, gdzie $M_{Max}$ - moment maksymalny, $M_ N$ - moment nominalny

inertiaMoment

Moment bezwładności [kgm$^2$]

voltage

Napięcie zasilania

currentRated

Prąd znamionowy silnika

Sprzęgło podatne <Coupling>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Coupling}
Figure 21: Definicja elementu Coupling

Rodzice: DriveUnit

Sprzęgło hydrodynamiczne <FluidCoupling>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/FluidCoupling}
Figure 22: Definicja elementu FluidCoupling

Rodzice: DriveUnit

Atrybuty:

slip

Poślizg sprzęgła

Układ hamulcowy <Brake>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Brake}
Figure 23: Definicja elementu Brake

Rodzice: DriveUnit

Przekładnia <Gearbox>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Gearbox}
Figure 24: Definicja elementu Gearbox

Rodzice: DriveUnit

Atrybuty:

gearRatio

Przełożenie przekładni