3.11 Zespół napinający <TakeUpSystem>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/TakeUpSystem}
Figure 25: Definicja elementu TakeUpSystem

Rodzice: Pulley

Wózek napinający <StrechingCar>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/StrechingCar}
Figure 26: Definicja elementu StrechingCar

Rodzice: TakeUpSystem

Atrybuty:

numberOfDiscs

Liczba krążków

Układ zlinowania <RopeSystem>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/RopeSystem}
Figure 27: Definicja elementu RopeSystem

Rodzice: TakeUpSystem

Obciążnik <Counterweight>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Counterweight}
Figure 28: Definicja elementu Counterweight

Rodzice: GravitySystem

Atrybuty:

numberOfDiscs

Liczba krążków

mass

Masa obciążnika

Wciągarka <Winch>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Winch}
Figure 29: Definicja elementu Winch

Rodzice: TakeUpSystem

Atrybuty:

takeUpTension

Siła naciągu [kN]

Układ grawitacyjny <GravitySystem>

Rodzice: TakeUpSystem

Układ hydrauliczny <HydraulicSystem>

Rodzice: TakeUpSystem

Układ pneumatyczny <PneumaticSystem>

Rodzice: TakeUpSystem