2.4 Referencje

Wewnątrz instancji dokumentu mogą być utrzymywane relacje pomiędzy elementami które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Przykładowo element Material za pomocą atrybutu type może wskazywać na element MaterialType, którego wartość atrybutu typeId zgadza się z wartością atrybutu type elementu odwołującego się.

Do modelowania takich powiązań wykorzystano technikę key/keyref będącą częścią standardu XML Schema.

Więcej informacji na temat typów w języku ConvML znajduje się w rozdziale 4.