2.3 XSD

Schemę zorganizowano według wzorca projektowego Venetian Blind opisanego na stronie xFront. Wyjątkiem jest jedynie element Meta gdzie świadomie zrezygnowano z tego wzorca.

Grupy atrybutów mają dodany do nazwy dodany sufiks AttrGroup. Do nazwy typów dodawany jest sufiks Type.