4 Typy <Types>

Do formatu ConvML w wersji 1.2 wprowadzono pojęcie typu w celu uniknięcia niepotrzebnych powtórzeń. Typ w sensie rozumianym przez ConvML jest zbiorem wartości atrybutów, które mogą być współdzielone przez wiele instancji tego samego elementu. Typy definiuje się wewnątrz elementu Types, a ich nazwa tworzona jest poprzez dodanie do nazwy elementu sufiksu Type. Każdy Typ musi posiadać unikalny atrybut typeId.