4.2 Typy złożone

Typy mogą posiadać zdefiniowane podelementy. W takim przypadku w elemencie odwołującym się do typu nie może już być podelementów.

<IdlerType typeId="133" />
<IdlerSetType typeId="A">
  <Idler type="133"/>
  <Idler type="133"/>
  <Idler type="133"/>
</IdlerSetType>
<IdlerSet type="A"/>

Jeśli element może mieć podelementy, a typ do którego się odwołuje nie posiada podelementów, to taki element może posiadać podelementy.

<IdlerSetType typeId="B"/>
<IdlerSet type="B">
  <Idler type="133"/>
  <Idler type="133"/>
  <Idler type="133"/>
<IdlerSet/>