4.1 Typy płaskie

W najprostszym przypadku instancja elementu BeltSegment dziedziczy wartości atrybutów zdefiniowanych w elemencie BeltSegmentType jeśli wartość atrybutu type zgadza się z wartością atrybutu typeId. Nie jest dopuszczalne przedefiniowanie atrybutów zdefiniowanych w typie.

<Types>
 <BeltSegmentType typeId="GTP-1200/t"
          bottomCoverThickness="2"
          carcassType="tekstylny"
          coverDescription="trudnopalna"
          elasticityModulus="2000"
          manufacturer="Wolbrom"
          pliesNumber="3"
          topCoverThickness="4"
          width="1200"/>
</Types>
<Belt>
 <BeltSplice/>
 <BeltSegment type="GTP-1200/t"
        length="100"
        productionDate="2005-04-11"
        certificate="1257"/>
 <BeltSplice/>
 <BeltSegment type="GTP-1200/t"
        length="100"
        productionDate="2005-07-15"
        certificate="1258"/>
</Belt>