5 Metadane dokumentu <Meta>

Element Meta umożliwia zapisanie dodatkowych informacji o dokumencie. Jest jedynym elementem w którego strukturze występują węzły tekstowe.

Definicje podelementów:

Generator

Program który utworzył dokument

Title

Opcjonalny tytuł dokumentu

Description

Opcjonalny opis dokumentu

Creator

Użytkownik który utworzył dokument

CreationDate

Data utworzenia dokumentu

ModifiedBy

Użytkownik który ostatnio modyfikował dokument

ModifiedDate

Data ostatniej modyfikacji

Language

Kod języka w którym utworzono dokument. Atrybut link wskazuje plik z tłumaczeniami.

UnitSystem

System jednostek. Atrybut link wskazuje plik z definicjami jednostek.