6 Grupy atrybutów

Atrybuty wspólne dla różnych elementów zdefiniowano w grupach do których można się odwoływać w dokumencie XML Schema opisującym ConvML’a.