6.6 pulleyIdlerGroup

Atrybuty wspólne bębnów i krążników.

diameter

Średnica [m]

tubeLength

Długość płaszcza [mm]

mass

Masa [kg]

inertiaMoment

Moment bezwładności - I [$kg*m^2$]