6.7 coordinatesAttrGroup

Atrybuty wspólne dla urządzeń których położenie jest opisane współrzędnymi.

x

Położenie punktu $x_0$ względem elementu nadrzędnego [m]

y

Położenie punktu $y_0$ względem elementu nadrzędnego [m]