7 Rozszerzenia XSD

Typy danych nie występujące w XML Schema.