7.2 oneToFourEnumType

Wyliczenie o bazie znakowej.

<xs:simpleType name="oneToFourEnumType">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>