7.1 nonNegativeDecimalType

Typy xs:decimal o wartoĊ›ciach nieujemnych.

<xs:simpleType name="nonNegativeDecimalType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>