6.1 commonAttrGroup

Atrybuty mogące wystąpić w każdym elemencie dokumentu ConvML.

id

Numer identyfikacyjny elementu. Musi być unikalny w skali dokumentu.

description

Dowolny opis elementu