6.2 instanceAttrGroup

Atrybutu mogące wystąpić w elementach, które mogą być typizowane.

type

Identyfikator typu do którego element się odwołuje

productionDate

Data produkcji