6.3 typeAttrGroup

Atrybuty występujące w elementach opisujących Typ obiektu wchodzącego w skład przenośnika. Są to podelementy elementu Types.

typeId

Identyfikator typu. Musi być unikalny.

typeName

Nazwa handlowa

typeDescription

Opis typu. Ten opis nie zostanie nadpisany przez atrybut description w instancji odwołującej się do typu.

manufacturer

Producent elementów należących do opisywanego typu.