6.4 lengthAngleGroup

Atrybuty elementów mających długość i kąt nachylenia. Wspólne dla stacji zwrotnej, stacji czołowej oraz odcinków trasy.

length

Długość elementu [m]

angle

Kąt nachylenia elementu w przedziale <-90, 90> [$^\circ $]