3.6 Stacja zwrotna <Tail>

Stacja zwrotna jest elementem konstrukcyjnym przenośnika taśmowego w którym taśma zmienia kierunek ruchu z trasy dolnej (powrotnej) na trasę górną (nośną). Zmiana kierunku odbywa się na bębnie zwrotnym, który jest pierwszym podelementem elementu Tail w strukturze. Elementy Carry oraz Return odpowiadają trasie nośnej oraz trasie powrotnej i są opisane w rozdziale dotyczącym segmentów trasy.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Tail}
Figure 10: Definicja elementu Tail

Rodzice: BeltConveyor