3.7 Stacja czołowa <Head>

Stacja czołowa pomimo innej nazwy elementu w stosunku do stacji zwrotnej posiada dokładnie taką samą definicję podelementów. Zmienia się jedynie interpretacja elementu Pulley, który w tym przypadku odpowiada bębnowi czołowemu i obywa się na nim zmiana kierunku taśmy z trasy nośnej na trasę powrotną.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Head}
Figure 11: Definicja typu elementu Head

Rodzice: BeltConveyor