3.8 Bęben <Pulley>

Element Pulley reprezentuje bęben w strukturze przenośnika. Poza bębnami zwrotnym oraz czołowym, które posiadają określone miejsca w strukturze, można umieścić dodatkowe bębny w strukturze przenośnika jako podelementy elementów Carry (górna trasa) oraz Return (dolna trasa).

Ze względu na funkcję rozróżnia się w przenośnikach bębny napędowe; napinające, zapewniające niezbędne napięcie taśmy; odchylające lub odginające, zwiększające kąt opasania taśmy.

W języku ConvML bębny wszystkich rodzajów oznacza się tym samym elementem Pulley. O ich funkcji decydują elementy zawarte wewnątrz elementu Pulley. Przy braku tych elementów bęben pełni funkcję odchylającą. Przy obecności jednego lub dwóch zestawów napędowych (DriveUnit) staje się bębnem napędowym. Analogicznie obecność zestawu napinającego (TakeUpSystem) informuje o funkcji napinającej bębna.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Pulley}
Figure 12: Definicja elementu Pulley

Rodzice: Carry, Return, TTDrive

Atrybuty:

diameter

Średnica [m]

tubeLength

Długość płaszcza [mm]

pulleyBeltFriction

Współczynnik tarcia między taśmą a bębnem napędowym

wrapAngle

Kąt opasania taśmą - $\alpha $ [$^\circ $]

x

Położenie osi bębna względem elementu nadrzędnego [m]

y

Położenie osi bębna względem elementu nadrzędnego [m]

rotation

Rotacja bębna: cw - zgodnie z ruchem wskazówek zegara; ccw - przeciwnie względem ruchu wskazówek zegara.

mass

Masa [kg]

inertiaMoment

Moment bezwładności - I [kgm$^2$]