3.14 Elementy trasy

Pojedynczy krążnik <Idler>

Podstawowym zadaniem krążników jest właściwe ukształtowanie, podtrzymywanie i ochrona taśmy, a także zmniejszenie oporów ruchu przenośnika oraz właściwe podtrzymywanie transportowanego nosiwa. Opory tarcia krążnika wpływają na siły napięcia taśmy i na zapotrzebowanie mocy napędu [1]. W języku ConvML pojedynczemu krążnikowi odpowiada element Idler. Krążniki pracują w zestawach (IdlerSet).

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Idler}
Figure 32: Definicja elementu Idler

Rodzice: IdlerSet, IdlerSetSpecial

Atrybuty:

diameter

Średnica krążnika [mm]

idlerType

Typ krążnika: 1 - z pierścieniami, 2 - gładki

tubeLength

Długość płaszcza krążnika [mm]

troughAngle

Kąt nachylenia krążników bocznych - $\beta $ [$^\circ $]

biasAngle

Kąt wyprzedzenia krążników bocznych [$^\circ $]

rotatingPartsMass

Masa części obrotowych krążnika [kg]

mass

Masa [kg]

inertiaMoment

Moment bezwładności - I [$kg*m^2$]

Zestaw krążnikowy <IdlesSet>

Krążniki montuje się na trasie przenośnika (górnej lub dolnej) w postaci zestawów. W przypadku braku współrzędnej X, zestawy są rozmieszczane w równej odległości na długości segmentu trasy (RouteSegment).

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/IdlerSet}
Figure 33: Definicja elementu IdlerSet

Rodzice: Carry, Return

Atrybuty:

troughAngle

Kąt niecki (nachylenia krążników bocznych) - $\beta $ [$^\circ $]

liftAngle

Kąt nachylenia zestawu - $\lambda $ [$^\circ $]

skewAngle

Kąt zukosowania zestawu - $\epsilon $ [$^\circ $]

tiltAngle

Kąt pochylenia zestawu [$^\circ $]

x

Położenie osi krążnika środkowego względem elementu nadrzędnego [m]

y

Położenie osi krążnika środkowego względem elementu nadrzędnego [m]

Zestaw specjalny <IdlesSetSpecial>

Rodzice: Carry, Return

Płyta ślizgowa <SlipPlate>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/SlipPlate}
Figure 34: Definicja elementu SlipPlate

Rodzice: Carry, Return

Atrybuty:

length

Długość elementu [m]

Napęd typu taśma-taśma <TTDrive>

Napęd pośredni taśma-taśma jest wyposażony w bęben napędowy, napinający oraz trasę. Napęd ten jest usytuowany na trasie przenośnika głównego wewnątrz jego obrysu.

\includegraphics[width=0.4\textwidth ]{png/naped_tt}
Figure 35: Napęd typu taśma-taśma
\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/TTDrive}
Figure 36: Definicja elementu TTDrive

Rodzice: Carry, Return