3.15 Wyposażenie elektryczne przenośnika <ConvElectricalEquipment>

Wyposażenie elektryczne współpracujące z przenośnikiem taśmowym jako całością.

Rodzice: BeltConveyor

Układ sterowania przenośnikiem <ControlSystem>

Rodzice: ConvElectricalEquipment

System wyłączenia awaryjnego <EmergencySystem>

Rodzice: ConvElectricalEquipment

System łączności i sygnalizacji <SignalSystem>

Rodzice: ConvElectricalEquipment

Instalacja przeciwpożarowa <FireSystem>

Rodzice: ConvElectricalEquipment