Bibliography

[1]

J. Antoniak. Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.

[2]

T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, and F. Yergeau. Extensible markup language (xml). http://www.w3.org/TR/REC-xml/, November 2008. W3C Recommendation.

[3]

D. C. Fallside and P. Walmsley. Xml schema. http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/, October 2004. W3C Recommendation.