3.2 Przenośnik taśmowy <BeltConveyor>

Górnicze przenośniki taśmowe definiuje się jako urządzenia służące do ciągłego transportu na taśmie materiałów sypkich, pozyskiwanych podczas procesów związanych z prowadzeniem robót górniczych [Kulinowski2011]. Do zespołów głównych przenośnika taśmowego należą: stacja czołowa, stacja zwrotna, stacja napinania taśmy, taśma, trasa, zestawy krążnikowe i krążniki [1].

\includegraphics[width=\textwidth ]{png/belt_conveyor_drw}
Figure 2: Podstawowe podzespoły przenośnika taśmowego

W języku ConvML podstawowy podział przenośnika taśmowego wygląda następująco:

Pozostałe zespoły główne przenośnika taśmowego znajdują się głębiej w strukturze opisywanej przez język ConvML. System podparcia taśmy należy do elementów składowych trasy. Układy napędowy i napinający są powiązane z bębnami, które mogą występować jako elementy składowe stacji zwrotnej, stacji czołowej lub trasy.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/BeltConveyor}
Figure 3: Definicja elementu BeltConveyor

Rodzice: ConvML

Atrybuty:

beltSpeed

Prędkość taśmy przenośnika - v [m/s]

designCapacity

Wydajność nominalna przenośnika - Q [t/h]

maxCapacity

Wydajność maksymalna