3.1 Element główny <ConvML>

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/ConvML}
Figure 1: Definicja elementu ConvML

Atrybuty:

version

Zastosowana w dokumencie wersja języka ConvML.