2.1 Wersjonowanie

Od wersji 1.1 pliki ze schemą nazywane są convml_WERSJABEZKROPKI.xsd. Numery wersji zakończone liczbą nieparzystą oznaczają wersje rozwojowe, a zakończone liczbą parzystą wersje stabilne.