1 Wstęp

Potrzeba opracowania modelu strukturalnego przenośnika taśmowego wynikła z informatycznej konieczności wprowadzenia procedury zapisu pełnej informacji o urządzeniu, która jednoznacznie i spójnie opisywałaby parametry techniczno-ruchowe i konfigurację przenośnika taśmowego. Ze względu na uniwersalność zapisu i chęć popularyzacji modelu strukturalnego wprowadzono anglojęzyczne nazewnictwo poszczególnych podzespołów.

Do opracowania systemu zapisu modelu strukturalnego przenośnika taśmowego wykorzystano język XML Schema [3], ułatwiający definiowanie struktury i kolejności podzespołów przenośnika taśmowego oraz umożliwiający w łatwy sposób jego adaptację na platformie informatycznej. Istotną cechą modelu strukturalnego jest praktycznie nieograniczona możliwość jego rozbudowy, bez utraty przejrzystości struktury. Każdy z elementów posiada grupę atrybutów opisujących jego cechy, mogące być zarówno parametrami technicznymi jak i ekonomicznymi.